Disclaimer

Achterhoek Toerisme is mede verantwoordelijk voor de informatie die op deze website is geplaatst. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet als mogelijk houden van deze informatie. Ondanks deze zorg kan de informatie soms niet meer helemaal actueel, compleet of correct zijn.

Achterhoek Toerisme sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Teksten en beeldmateriaal zijn eigendom van Achterhoek Toerisme. Wanneer dit niet het geval is, hebben rechthebbenden toestemming verleend om teksten of beeldmateriaal te gebruiken. De website kan toegang geven tot andere websites en informatiebronnen die beheerd worden door derden. Achterhoek Toerisme aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie van deze websites. Achterhoek Toerisme behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Niets van de informatie op deze website mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Achterhoek Toerisme. Gebruik van informatie voor privédoeleinden is toegestaan.

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en niet inwisselbaar tegen contanten.